Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn ghé thăm Bếp nhà Thóc.

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Bếp nhà Thóc như dưới đây.

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.

Bếp nhà Thóc chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

I. Quy định về bình luận

Bếp nhà Thóc thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, công thức nấu ăn. Các bạn tham khảo nội dung trên Blog nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc chia sẻ, các bạn hãy để lại bình luận trong các bài viết liên quan.

Thực hiện bình luận tại Bếp nhà Thóc, các bạn vui lòng thực hiện các quy định dưới đây:

  1. Nghiêm cấm bình luận để lại Thông tin liên hệ, địa chỉ, số điện thoại, facebook, zalo, skype, viber, email, website … các kiểu trong mọi trường hợp.
  2. Không được nói tục nói bậy, không lấy avatar dung tục mát mẻ.

II. Nội dung nghiêm cấm

1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên Bếp nhằm mục đích:

  • Chống lại Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;
  • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc
  • Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

2. Nghiêm cấm thành viên lợi dụng việc sử dụng Bếp nhà Thóc nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào.

3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

4. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh, thương hiệu Bếp nhà Thóc để sử dụng cho các mục đích thương mại hoặc phi thương mại.

Hiệu lực của điều khoản và quy định

1. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên Blog có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước. Bếp nhà Thóc sẽ công bố rõ trên Website, Blog – Tin tức về những thay đổi, bổ sung đó.

2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ này xung đột với các quy định khác. Điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.